נומערן טעאריע א צווייג פון מאטעמאטיק וואס שטודירט די נאטירלעכע צאלן.

אפטמאל אין נומערן טעאריע איז גאנץ גרינג צו פארשטיין דעם פראבלעם אבער גאר שווער צו לייזן. למשל, פערמאס לעצטער טעארעם, די גאלדבאך השערה (אז יעדע גראדע צאל גרעסער פון 2 איז דער סכום פון צוויי פרימצאלן) און נאך אזעלכע השערות.

וויכטיקע טעמעס אין נומערן טעאריע זענען:

צווישן די טעארעמען אין נומערן טעאריע זענען:

היסטאריע

רעדאַקטירן

נומערן טעאריע האט אנגעהויבן בליען אין אוראלט גריכנלאנד, ספעציעל די ארבעט פון פיטאגאראס, אוקלידוס און דיאפאנטוס. אויסגעצייכנטע ביישטייערער פון דער מאדערנער תקופה זענען פערמא, אוילער און גאוס.

אנווענדונגען

רעדאַקטירן

גוט באקאנטע אנווענדונגען פון נומערן טעאריע זענען פארשלעסלונג פון דאטן מעלדונגען און דאטן קאמפרימירונג.

עלעמענטארע נומערן טעאריע ווערט אויסגעלערנט אין דיסקרעטע מאטעמאטיק קורסן פאר קאמפיוטער וויסנשאפטלער.