א גראדער נומער איז א גאנצע צאל, וואס מ'קען צעטיילן אויף 2. למשל, זענען גראדע צאלן, אבער 7 איז נישט גראד נאר נומיק. א גאנצצאל וואס איז נישט גראד רופט מען א נום.

Parity of 5 and 6 Cuisenaire rods.png