נאווהארדאקער ישיבה

(אַריבערגעפֿירט פון נאבארדאק)

די נאווהארדאקער ישיבה איז געווען די הויפט ישיבה פון דער תנועת המוסר. זי איז געגרינדעט געווארן אין נאווהארדאק אינעם יאר תרנ"ו דורך ר' יוסף יויזל הורוויץ, דער "אלטער פון נאווהארדאק".

ישיבת נובהרדוק 1920

ווען די באלשעוויקן האבן איבערגענומען די הערשאפט פון רוסלאנד האט דער אלטער געהייסן די בחורים אנטלויפן קיין פוילן. דארט האט מען אויפגעשטעלט א נעצווערק פון מוסר ישיבות מיטן נאמען "בית יוסף".


אין די תש"י יארן האבן צוויי נאווהארדאקער תלמידים, רבי אלחנן פערלמוטער און דער מגיד רבי יעקב גאלינסקי, אויפגעשטעלט א נאווהארדאקער ישיבה אין חדרה, ישראל. די ישיבה האט געהאלטן ביז די תש"ל יארן.

תלמידים פון דער נאווהארדאקער ישיבהרעדאַקטירן

 • הרב יחזקאל אבראמסקי
 • הרב דוד בלייאכער
 • שמואל בן ארצי - מחנך, שרייבער און דיכטער. האט געשריבן זיינע זכרונות פון דער ישיבה אין דעם בוך "נאווהארדאק"
 • הרב יעקב גאלינסקי - האט געלערנט אין דער נאווהארדאקער ישיבה אין ביאליסטאק
 • הרב שמואל וויינטרויב - ראש ישיבה פון "בית יוסף" אין פינסק
 • הרב חיים אפרים זייטשיק
 • הרב בנימין יהושע זילבער - מחבר שו"ת אז נדברו און נאך ספרים
 • משה זילבערג, ריכטער אין דעם העכסטן געריכט, האט געלערנט אין דער ישיבה אין ביאליסטאק
 • הרב אברהם יפהן
 • הרב גרשון ליבמאן - מייסד מוסדות "אור יוסף" אין פראנקרייך
 • הרב אברהם צוקערמאן - ראש ישיבת בני עקיבא אין כפר הרא"ה וראש מרכז ישיבות בני עקיבא, האט געלערנט אין דער "בית יוסף" ישיבה אין פינסק
 • הרב יעקב ישראל קאניעווסקי (דער סטייפלער) - האט געלערנט אין דער "בית יוסף" ישיבה אין ביאליסטאק (און געזאגט שיעור אין דער ישיבה אין פינסק)
 • הרב הלל וויטקינד - ראש ישיבת "בית יוסף" אין תל אביב

רעפערענצןרעדאַקטירן