בלעטער:

נ
נון
נון
לאנגער נון
לאנגער נון
אלף בית
א ב ג ד ה ו
ז ח ט י כ ל
מ נ ס ע פ צ
  ק ר ש ת  
ענדע אותיות
  ך ם ן ף ץ  

נ' (נון) איז דער פֿערצנטער אות פון אלף בית.

"נ" איז א קאנסאנאנט, וואס מ'רעדט אויס [n].

"נ" איז איינער פון די מנצפ"ך אותיות וואס ווערן געשריבן אנדערש ביים סוף פון א ווארט—מען ניצט דארט דעם לאנגן "ן".

אין גימטריא איז נ = 50, ן = 700.


פארשטעלונג פון אות נ'

רעדאַקטירן
 
נונען

דער אות נ' ווערט פארגעשטעלט דא אין די פאלגנדע פאנטן (פון רעכטס אויף לינקס): פרנק-ריהל, אריאל, דוד, כתב רש"י, כתב סת"ם, האנטשריפט, חיים.

 
לאנגע נונ׳ען


דער אות ן פארגעשטעלט אין די זעלבע פאנטן:

אין יוניקאד, רעפרעזענטירט דער קאד 05E0 דעם אות נ', און 05DF דעם אות ן'.


 

איז די פארשטעלונג פון נ' אין ברייל.


דער פעניקישער נון זעט אויס אזוי:  

זעט אויך

רעדאַקטירן