י
יוד
אלף בית
א ב ג ד ה ו
ז ח ט י כ ל
מ נ ס ע פ צ
  ק ר ש ת  
ענדע אותיות
  ך ם ן ף ץ  

י' (יוד) איז דער צענטער אות פון אלף בית.

"י" קען זיין א קאנסאנאנט, וואס מ'רעדט אויס ווי ענגליש y, אדער א וואקאל, וואס מ'רעדט אויס i. אין לשון הקודש קען א "י" אויך זיין דער וואקאל צירה.

אין גימטריא י = 10. מען ניצט י אין די נומערן י"א, י"ב, י"ג, י"ד, י"ז, י"ח און י"ט.


פארשטעלונג פון אות י'רעדאַקטירן

דער אות י' ווערט פארגעשטעלט דא אין די פאלגנדע פאנטן (פון רעכטס אויף לינקס): פרנק-ריהל, אריאל, דוד, כתב רש"י, כתב סת"ם, האנטשריפט, חיים.

דער קאד 05D9 רעפרעזענטירט י' אין יוניקאד.

איז די פארשטעלונג פונעם אות י' אין ברייל.

דער פעניקישער יוד זעט אויס אזוי:  

זעט אויךרעדאַקטירן