משה רבינו

(אַריבערגעפֿירט פון משה רבנו)

משה רבנו איז געבוירן אין מצרים צו עמרם און יוכבד. אלס קינד פון דריי חדשים האט מען אים אריינגעלייגט אין וואסער צוליב פרעה'ס גזירה אויסצוהרגענען אלע ניי-געבוירענע יינגלעך. לויט די מאנאטעיזע רעליגיע טראדיציע איז משה רבינו געוועזן דער שליח פון גאט צו איבערגעבן די עשרת הדברות צו די יידן אין בארג סיני.

משה'ס מאָנומענט פאנטאזירט דורך מיכלאנזשעלא, אין רוים

זיין פאמיליערעדאַקטירן