משה פרידמאן (דיין)

הרב משה פרידמאן איז דער דיין פון סאטמאר 53ארונים און דער מחבר פונעם ספר "הוסיף משה".

ר' משה פרידמאן איז א זון פון ר' מענדל פרידמאן ע"ה, א מגיד שיעור אין דער סאטמארער ישיבה גדולה, און דער פארפאסער פון דעם ספר זכרון מנחם. זיין זון ר' משה האט ציגעלייגט צי דעם זיין ספר הוסיף משה.

ר' משה פריעדמאן איז אן איידעם פון ר' יחזקאל ראטה, קארלסבורגער רב, מיט דעם שתדלנות פון זיין שווער איז ער געווארן אויפגענומען אלס דיין אין סאטמאר ביהמ"ד אויף 10טער עוועניו אין בארא פארק. ווען די ארונים האבן באזייטיגט ר' חיים דוד כ"ץ פון 53 האבן זיי אים איבערגעגעבן זיין פלאץ אלס דיין פון 53.

ער גיט אויך דעם הכשר אויף דער יאטקע פון די ארונים אין בארא פארק, צוזאמען מיט ר' אפרים שמעון לייכטאג.