רבי אפרים שמעון לייכטאג איז דומ"ץ אין סאטמארער בית המדרש אין בארא פארק אויף 15טער עוועניו (ארוינים), אונטער דער פירערשאפט פון ר' שלום אליעזר טייטלבוים, זון פון ברך משה.

ר' אפרים שמעון איז א אייניקל פון רבי אליהו לייכטאג, דיין אין דער שטאט סאטמאר. ער האט פארהייראט די טאכטער פון אהרן ברוך ענגלענדער, א ברודער פון אלי'ש ענגלענדער פון לאנדאן.

דער 15 עוו. סאטמארער בית המדרש האבן אים אויפגענומען אלס דיין.