מסעות ירושלים

נסיעה פון רשכבה"ג המנחת אלעזר ממונקאטש

מסעות ירושלים איז א ספר אויף לשון הקודש געשריבן דורך רבי משה גאלדשטיין איבער די נסיעה פון רשכבה"ג מרן רבי חיים אלעזר שפירא פון מונקאטש קיין ארץ ישראל, ארויסגעגעבן דורך די ישיבה דרכי תשובה אין מונקאטש אין יאהר תרצ"א וואס די הכנסות זענען געגאנגען פאר זיי.

מסעות ירושלים נסיעת רשכבה"ג רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל אבד"ק מונקאטש לארץ ישראל
מסעות ירושלים נסיעת רשכבה"ג רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל אבד"ק מונקאטש לארץ ישראל

ער האט אויך צוגעלייגט א מאמר חיות אש וואו ער באשרייבט דעם סבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי, וואס איהם צו טרעפן איז געווען איינע פון די הויפט ציהלן פארוואס דער מנחת אלעזר האט אונטערגענומען די נסיעה אזוי אויך האט ער באזוכט זיין כולל אין בתי מונקאטש.

אינעם דרוק פון תשנ"ט איז בייגעלייגט געווארן דער קונטרס ימות המשיח.

דרוקסאגראפיע

רעדאַקטירן
  • מונקאטש תרצ"א
  • תשכ"ב
  • תשכ"ט
  • תשנ"ט, ש"כ זייטן (נישט אריינגערעכנט די הוספות און ימות המשיח)
  • ירושלים, חשון תשס"ד דורך הוצאת אמת מיט בילדער, מפתחות און הוספות, רע"ו זייטן

יודישע אויסגאבע

רעדאַקטירן

עס איז אויך ערשינען א איבערזעצונג דערפון אויף די יודישע שפראך מיט בילדער פון די נסיעה.