מנחת קנאות איז א ספר פון אבא מארי פון לוניל, א ראשון. דער ספר איז געווארן געדרוקט אין פרעשבורג אין ה'תקצ"ח מיט א הסכמה פונעם חת"ם סופר.