אין ביאלאגישער טאקסאנאמיע איז מין די צווייטע נידעריגסטע קלאסיפיקאציע. עטלעכעט מינים געהערן צו איין פאמיליע, און יעדער מין ווערט צעטיילט אויף זגאלן. למשל, וואס מענטשן רופן א הערש אדער א דעמב איז טאקע א מין; די ביאלאגן אנערקענען אסאך זגאלן פון הערשן און דעמבן.