דער דעמב איז איינער פון פארשיידענע ביימער און קשאקעס פון דעם מין קווערקוס Quercus. דער מין שליסט אײַן הונדערטער זגאלן און שטאמט פון דעם צפונדיגן האלב-קוגל.

אן ענגלישער דעמב

מען מאכט פראפנס (קאריקעס צו פארשטאפן ווײַן פלעשלעך) פון דער קארע פון דעם פראפן דעמב Quercus suber.