מופת

(אַריבערגעפֿירט פון מופתים)
Lens lente francesco ro r.svg דער ארטיקל איז געשטעלט אויסצומעקן אין וויקיפעדיע:בלעטער צו אױסמעקן
ביטע שמועסט אייך געהעריג דורך דארטן צו גרייכן א קאנצענזוס צי מען זאל דאס אויסמעקן אדער נישט.

מען זאל נישט אראפנעמען דעם צעטל ביז דער שמועס איז געשלאסן.


מופת איז א וואונדערליכער געשעניש.

זעט אויך:רעדאַקטירן

  1. נס
  2. כישוף