מופת באדייט א איבערווייז א צייכן. עס ווערט דערמאנט אין די תורה אז דער אויבערשטער האט געשיקט משה צו פרעה זאגן ער זאל ארויסשיקען די יודן פון מצרים . האט פרעה געזאגט פאר משה פארוואס זאל איך דיר גלייבן אז ער האט דיר געשיקט צי מיר גיב מיר א צייכן תנו לכם מופת און דער אויבערשטער האט אים טאקע געגעבן די צען מכות . אויך שטייט ביי א פאלטשער נביא וואס וועט וועלן מען זאל אים גלייבן אז ער וועט געבן א מופת .

ביי צדיקים רעדאַקטירן

וויבאלד אייביג אין די תורה באדייט מופת א איבערנאטירליכע געשעעניש וואס קומט ווייזן געטליכקייט ווערט אנגעריפען יעדע איבערנאטירליכע זאך וואס א צדיק טוט א מופת .

זעט אויך רעדאַקטירן

  1. נס
  2. כישוף