כישוף איז א זאך וואס איז געמאכט צו טוישען די נאטור, פון א תורה'דיגע שטאנדפונקט איז עס פארבאטען ווייל עס האט מיט טומאה, און כישוף אין די תורה ווערט גערעדט פון געטשקע דינערס גלויבונגען,

אין ענגליש ווערט דאס פארעכענט אלס איין טייל פון מופתים מעדזשיק (magic),