מסכת מכות

(אַריבערגעפֿירט פון מכות)

מסכת מכות (מלקות) איז די פינפטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די מסכתא האנדלט ארום פון די עונשים וואס בית דין האט געגעבן.

די מסכתא האט 3 פרקים און די גמרא בבלי האט 23 דפים.

נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. כיצד העדים
  2. אלו הן הגולין
  3. אלו הן הלוקין

אינהאלט פון די מסכתארעדאַקטירן

מסכתא מכות אנטהאלט, די הלכות פון עדים, עדים זוממים בעיקר, און זייער שטראף, דער דין פון א רוצח בשוגג, ערי מקלט, הלכת מלקות.