די אינפארמאציע אונטן איז אריבערגעשלאסן פון מוסטער:ס-ליניע/דאק.ס-ליניע איז א ספעציאליזירטער נאכאנאנד קעסטל מוסטער וואס פארבינדט באן־סטאנציע ארטיקלען.

הערה: דער מוסטער ווערט גערופן פון {{ס-באן-נאציאנאל}}; אן אליאס. טאמער מען מאכט אן ענדערונג וואס ענדערט אדער לייגט צו פאראמעטערס דארף מען דערהיינטיקן יענעם מוסטער לויטן נייעם מצב.

באניץ רעדאַקטירן

ס-ליניע דארף מען איינוויקלען צווישן {{ס-באן-אנהייב}} און {{סוף}}. ניצן {{ס-באן}} ווערט שטארק רעקאמענדירט אבער איז נישט פליכטלעך.

ס-ליניע האט די פאלגנדע פאראמעטערס:

פאראמעטער באשרייבונג הערות
סיסטעם די סיסטעם צו וועלכער געהערט די ליניע עס דארף זיין א צופאסיקער פֿארשרייב אין מוסטער:ס-באן/ליניעס
ליניע נאמען פון דער ליניע This should be obvious shorthand (e.g. Orange for Orange Line)
פאלגנד נאמען פון דער פאלגנדע סטאנציע
פריערדיק נאמען פון דער פריערדיקער סטאנציע
type דער רעכטע־זייט ליניע צווייג Optional
type2 דער לינקע־זייט ליניע צווייג Optional
note Information about the רעכטע־זייט ליניע צווייג Optional
note2 Information about the לינקע־זייט ליניע צווייג Optional
notemid Information about the station itself Optional
oneway1 ווייזט אז באנען פארן נישט צו דער פריערדיקער סטאנציע Optional
oneway2 ווייזט אז באנען פארן נישט צו דער פֿאלגנדער סטאנציע Optional
rows1, hide1 געניצט כדי דאס פריערדיקע סטאנציע קעסטל זאל באדעקן מערערע שורות. See below for details. Optional
rows2, hide2 Used to have the Next Station box cover multiple lines. See below for details. Optional
rowsmid, hidemid Used to have the middle (Line) box cover multiple lines. See below for details. Optional
transfer Used to show lines available by direct transfer at an adjoining station. See below for details. Optional
צווייג Used to denote specific line branch information, in lieu of or in addition to the type parameters. Optional
state1, state2 Allows the passing of an additional station parameter. Useful for disambiguation. Optional
through1, through2 Allows, instead of a next station, service passing to another line on the system. Optional

וויאזוי עס ארבעט רעדאַקטירן

ס-ליניע פארלאזט זיך אויף אונטער-מוסטערן כדי צו ווייזן געהעריג די אינפארמאציע. For an example, here are the templates necessary to properly display this box (a version of which is at Kalamazoo Transportation Center:

פריערדיקע סטאנציע   עמטרעק   פאלגנדע סטאנציע
Wolverine
קיין שיקאגא

ערשטנס, דא איז דער קאד וואס מען שרייבט :

{{ס-באן-אנהייב}}
{{ס-באן|טיטל=עמטרעק}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=עמטרעק|ליניע=Wolverine|פאלגנד=Dowagiac|פריערדיק=Battle Creek}}
{{סוף}}

מוסטער:ס-באן-אנהייב איז א וואריאנט פונעם גענערישן מוסטער {{ס-אנהייב}} וואס ווערט באניצט אנצוהייבן טויזנטער נאכאנאנד קעסטלעך. וויכטיקע הערה: No form of start מוסטער ({{ס-באן-אנהייב}} אדער {{ס-אנהייב}}) is needed when the succession box is inside the service parameter of {{אינפאקעסטל באן סטאנציע}}. מוסטער:ס-באן is used to generate headings for each grouping of rail services in a box. Here we have only one, but some particularly large terminals may have three or four (see Union Station (Chicago) or 30th Street Station). ס-באן uses the translation table at מוסטער:ס-באן/ליניעס; if the entry is undefined, it simply links the text. דערפאר, פראדוצירט עמטרעק עמטרעק, אבער LUL גיט לאנדאנער אונטערגרונט.

איר קענט זען אז ס-ליניע takes only parameters – no linking necessary! ס-ליניע accomplishes this through two assumptions: (1) groups of articles on train stations are named in a predictable manner; (2) redirects are cheap. For ס-ליניע to produce the table above five separate templates were defined. Before discussing them, however, let's review the parameters:

  • SYSTEM: The company or grouping to which the line belongs. This is case-sensitive and must be consistent. In this case, the value is Amtrak.
  • LINE: The line name. This is also case-sensitive and must be consistent throughout. Here, we're describing the Wolverine.
  • PREVIOUS and NEXT: The names of the previous and next stations on the line. Current convention suggests West/East Left/Right, followed by North/South, but your mileage may vary. Whenever possible, succession boxes should make geographic sense (i.e. don't have one line running west-east and the other east-west).

You need templates to define the following things: the formatting/linking of the line, the formatting/linking of the previous and next stations, the display of the line's colour, and the display of the appropriate termini – all automatic.

ליניע רעדאַקטירן

[[מוסטער:{{{SYSTEM}}} ליניעס]] (מוסטער:עמטרעק ליניעס)

דער דאזיקער מוסטער האלט אן איבערזעצן טאוול פאר פֿארמאַטן/פֿארבינדן די ליניע. דער מוסטער פאדערט איין פאראמעטער, {{{1}}} פון ס-ליניע. ביי סיסטעמען וואס האבן unusual or non-uniform naming, like Amtrak, it may be necessary to have a test case for every line. די פאסיקע שורה פֿון מוסטער:עמטרעק ליניעס איז דאס:

| Wolverine=''[[Wolverine (passenger train)|Wolverine]]''

This links to the article on the Wolverine and italicizes the article, appropriate for a named train. This means if the article ever moves, you need only to update switch statement, not individual articles. When a system has uniform naming, you may be able to get away with a default case and only one or two exceptions, as in מוסטער:LUL ליניעס:

{{#קלייב:{{{1}}}
 | #גרונט=[[{{{1}}} ליניע]]
}}

סטאנציע רעדאַקטירן

[[מוסטער:{{{סיסטעם}}} סטאנציעס]] (מוסטער:עמטרעק סטאנציעס)

דער דאזיקער מוסטער carries a translation table for the formatting/linking of the line. דער מוסטער באקומט צוויי פאראמעטערס פון ס-ליניע, {{{סטאנציע}}} און {{{ליניע}}}, although use of the latter is not often necessary. Station will be either the PREVIOUS or NEXT parameter; both are handled the same way behind the scenes. The easiest way to start the station template is with the default case that reflects how articles on system stations are named. With Amtrak, it's done this way:

 | #גרונט=[[{{{סטאנציע}}} (עמטרעק סטאנציע)|{{{סטאנציע}}}]]

Therefore, "Dowagiac" produces [[Dowagiac (Amtrak station)|Dowagiac]], all linked and ready to go.

קאליר רעדאַקטירן

[[מוסטער:{{{SYSTEM}}} קאליר]] (מוסטער:עמטרעק קאליר)

This template is designed the same way as the others except that a default case is rare--lines within a system tend to have a different colour. Amtrak is an important exception, and doesn't even have a switch statement: the template consists only of the hex code: 004670. The pound sign is included within ס-ליניע so it isn't necessary. This also forces the use of hex codes; no nouns are permitted (e.g. red, white). The template takes one parameter, {{{1}}}. A good example is found here at Template:SEPTA color:

{{#קלייב:{{{1}}}
 | Broad Street=F58735
 | Market-Frankford=0081C4
 | Subway-Surface=5D9842
 | Route 100=993F96
 | Route 101
 | Route 102=AF5F18
 | R1=F9EF02
 | R2=A80058
 | R3=F9812A
 | R5=0255A1
 | R6=049471
 | R7=E63641
 | R8=CF731E
}}

סוף־סטאנציעס רעדאַקטירן

[[:מוסטער:ס-ליניע/{{{SYSTEM}}} לינקס/{{{LINE}}}]] (מוסטער:ס-ליניע/עמטרעק לינקס/Wolverine)
[[:מוסטער:ס-ליניע/{{{SYSTEM}}} רעכטס/{{{LINE}}}]] (מוסטער:ס-ליניע/עמטרעק רעכטס/Wolverine)

These are the all-important templates which produce the "towards..." part of the templates. They can also get pretty tricky depending on the setup. The Wolverine is an easy example. It runs end-to-end from Chicago, Illinois to Pontiac, Michigan. Therefore, the "left" (westbound) template contains "Chicago" while the "right" (eastbound) template contains "Pontiac". These names are plugged in to the STATION template just as NEXT and PREVIOUS were, with the results that you can see above. A feature of ס-ליניע is that if it detects that the next station is the name as the terminus, it will display a note to that effect instead of the destination. Hence,

{{ס-באן-אנהייב}}
{{ס-באן|טיטל=עמטרעק}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=עמטרעק|ליניע=Wolverine|פריערדיק=Battle Creek|פאלגנד= שיקאגא}}
{{סוף}}

פראדוצירט:

פריערדיקע סטאנציע   עמטרעק   פאלגנדע סטאנציע
Wolverine
סוף-סטאנציע

וואס וועט זיין מיט א מער קאמפליצירטן ביישפיל, למשל די Lake Shore Limited, וואס פארט מזרח פון שיקאגא אדער קיין באסטאן אדער קיין ניו יארק. דער Limited's "לינקס" מוסטער בלייבט נאכאלץ א פשוטע שורה פון טעקסט – שיקאגא – אבער דער "רעכטס" מוסטער פאדערט א קלייב אויסזאג. די לינקס און רעכטס מוסטערן באקומען איין פאראמעטער, {{{type}}}, פון ס-ליניע, וואס הייסט זיי וועלכע סוף־סטאנציעס צוריקצוגעבן. Here's the Limited's "right" template: {{#קלייב:{{{type}}} |Both=New York or Boston South |New York=New York |Boston=Boston South }} This allows three eastbound destinations: New York, Boston, or both if the train hasn't reached the junction point yet. A default statement is acceptable here if it is true for disproportionate length of the line. In order to make this work properly, you have to define the concept of "New York or Boston South" in the STATION template, like so:

 | New York or Boston South=[[Pennsylvania Station (New York City)|New York]] or [[Boston South (Amtrak station)|Boston South]]

Here's a hypothetical example of this at work:

{{ס-באן-אנהייב}}
{{ס-באן|טיטל=עמטרעק}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=עמטרעק|ליניע=Lake Shore Limited|פריערדיק=Battle Creek|פאלגנד=שיקאגא|type2=Both}}
{{סוף}}

פראדוצירט

פריערדיקע סטאנציע   עמטרעק   פאלגנדע סטאנציע
Lake Shore Limited

One-way operation רעדאַקטירן

For rail lines that operate in only one direction (such as going around a loop), the oneway1 or oneway2 parameters are used, to indicate that the Previous or Next station, respectively, does not have service going towards it. When these parameters are present with any non-null value, the toward [Terminal] line is replaced with One-way operation. For example, for a CTA station in the Chicago Loop:

{{ס-באן-אנהייב}}
{{ס-באן|טיטל=CTA}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=CTA|ליניע=Brown|פאלגנד=Clark/Lake|פריערדיק=Randolph/Wabash|type=Kimball|oneway2=true}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=CTA|ליניע=Green|פאלגנד=Clark/Lake|פריערדיק=Randolph/Wabash|type2=Both}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=CTA|ליניע=Orange|פאלגנד=Clark/Lake|פריערדיק=Randolph/Wabash|oneway1=true|type2=Midway|rows1=3}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=CTA|ליניע=Purple|פאלגנד=Clark/Lake|פריערדיק=Randolph/Wabash|oneway1=true|type2=Linden|hide1=true}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=CTA|ליניע=Pink|פאלגנד=Clark/Lake|פריערדיק=Randolph/Wabash|oneway1=true|type2=54|hide1=true}}
{{סוף}}

Produces the box:

פריערדיקע סטאנציע   Chicago 'L'   פאלגנדע סטאנציע
מוסטער:CTA ליניעס
אין איין ריכטונג
מוסטער:CTA ליניעס
אין איין ריכטונג
מוסטער:CTA ליניעס
מוסטער:CTA ליניעס
מוסטער:CTA ליניעס

Parameters circular (both sides), circular1 (left cell only) and circular2 (right cell only) are also useful for lines that operate in uninterrupted circular manner. These parameters simply hide the word "toward(s)" and then you need to edit the succession templates of that circular line to describe the direction and position of either side like "anticlockwise / outer" or "clockwise / inner":

{{ס-באן-אנהייב}}
{{ס-באן|טיטל=MOSMETRO}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=MOSMETRO|ליניע=Koltsevaya|פאלגנד=Krasnopresnenskaya|פריערדיק=Novoslobodskaya|circular=1}}
{{סוף}}

שאפט דאס קעסטל:

פריערדיקע סטאנציע   Moscow Metro   פאלגנדע סטאנציע
מוסטער:MOSMETRO ליניעס

פאראלעלע ליניעס רעדאַקטירן

ווען עטלעכע ליניעס אפערירן אויף די זעלבע גלייזן און באדינען די זעלבע פאלגנדע סטאנציע און סוף-סטאנציע, קען מען ניצן די אפציאנאלע פאראמעטערס rows1, rows2, hide1, און hide2 בכדי די פריערדיק (די 1ער) אדער פאלגנד (די 2ער) סטאנציע קעסטלעך זאלן באדעקן מער ווי איין שורה. די rows פאראמעטערס ספעציפיצירן וויפיל שורות די סטאנציע זאל באדעקן, און די hide פאראמעטערס גאראנטירן אז דאס טאבעלע-פארמאטירן זאל בלייבן אין ארדנונג. The two parameters must be used together, with hide specified for every line that is being covered by the first line. An example of this use can be seen in the preceding CTA box. Note that, in the preceding CTA example, the previous and oneway1 parameters could have been omitted from the Purple and Pink line entries, but were left in for consistency's sake.

נאך א ביישפיל:

{{ס-אנהייב}}
{{ס-באן|טיטל=LUL}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LUL|ליניע=קרייז|פריערדיק=פאדינגטאן|פאלגנד=וועסטבארן פארק|type=Aldgate|rows2=2}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LUL|ליניע=האמערסמיט און סיטי|פריערדיק=פאדינגטאן|פאלגנד=וועסטבארן פארק|hide2=yes}}
{{סוף}}

שאפט:

פריערדיקע סטאנציע   לאנדאנער אונטערגרונט   פאלגנדע סטאנציע
קרייז ליניע
קיין בארקינג
האמערסמיט און סיטי ליניע

טראנספערן רעדאַקטירן

דער transfer פאראמעטער מאכט מעגלעך צו ווייזן אין קעסטל אנדערע ליניעס וואס זענען פאראן ביי אן אנדער סטאנציע וואס האט א גראָדן טראנספער פון דער לויפיקער סטאנציע. דאס שטיקל קומט פונעם ארטיקל וועגן פינטשלי ראד אונטערגרונט סטאנציע. די נארד לאנדאן ליניע דינט נישט די סטאנציע עכט, אבער ס׳איז פאראן אן אפיציעלער אויס־סיסטעם איבערבייט צווישן לאנדאנער אונטערגרונט באדינונגען ביי פינטשלי ראד און לאנדאנער איבערגרונט באדינונגן ביי דער נאנטער פינטשלי ראד און פראגנאל סטאנציע:

{{ס-אנהייב}}
{{ס-באן|טיטל=LUL}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LUL|ליניע=יובילי|פאלגנד= וועסט האמפסטעד|פריערדיק=סוויס קאטעדזש}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LUL|ליניע=מעטראפאליטאן|פריערדיק=בעקער סטריט|rowsmid=2|rows1=2|פאלגנד=וועמבלי פארק|type2=Four}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LUL|ליניע=מעטראפאליטאן|פריערדיק=בעקער סטריט|hidemid=yes|hide1=yes|פאלגנד=הארוי-אויפן-היל|type2=Four|{{ר}}|הערה2=נאר שפיץ שעה׳ן}}
{{ס-הערה|טעקסט=אויס־סיסטעם איבערבייט}}
{{ס-באן|טיטל=LOG}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LOG|ליניע=נארד לאנדאן|פאלגנד=וועסט האמפסטעד|פריערדיק= האמפסטעד היט|transfer= פינטשלי ראד און פראגנאל}}
{{סוף}}

שאפט:

פריערדיקע סטאנציע   לאנדאנער אונטערגרונט   פאלגנדע סטאנציע
יובילי ליניע
קיין סטאנמאר
מעטראפאליטאן ליניע
נאר שפיץ שעה׳ן
  אויס־סיסטעם איבערבייט  
פריערדיקע סטאנציע   לאנדאנער איבערגרונט נאציאנאלע באן לאנדאנער איבערגרונט   פאלגנדע סטאנציע
נארד לאנדאן ליניע
טראנספערירן ביי: פינטשלי ראד און פראגנאל

צווייגן רעדאַקטירן

דער צווייג פאראמעטער קען מען ניצן צו באשרייבן אן אפטייל פון א ליניע. אינעם ביישפיל דא אונטן, טוט דער צווייג פאראמעטער דעזיגנירן פיר פארשידענע טיילן פון דער MBTA גרינע ליניע. ווען זיי ווערן איבערגעגעבן צו די רעכטע און לינקע סוף־סטאנציע מוסטערן, טוען די צווייג און ליניע פאראמעטערס אידנעפיצירן צילן. דערצו, ווערט דער צווייג נאמען געוויזן אונטערן ליניע־נאמען.

אפציאנאל, קען מען דעפֿינירן דעם [[מוסטער:{{{SYSTEM}}} ליניעס/צווייגן]], וואס דערלויבט פֿארלינקען דעם צווייג פאראמעטער.

אינעם ביישםיל אונטן, the branch template (Template:MBTA lines/branches) is defined, allowing branch linking. Additionally, left and right termini are returned based on the passed צווייג פאראמעטער:

{{ס-באן-אנהייב}}
{{ס-באן|טיטל=MBTA}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=MBTA|ליניע=Green|צווייג="B" Branch|פאלגנד=Copley|פריערדיק=Boylston|rows2=2}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=MBTA|ליניע=Green|צווייג="D" Branch|פאלגנד=Copley|פריערדיק=|hide2=yes}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=MBTA|ליניע=Green|צווייג="C" Branch|פאלגנד=Copley|פריערדיק=Boylston}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=MBTA|ליניע=Green|צווייג="E" Branch|פאלגנד=Copley|פריערדיק=Boylston}}
{{סוף}}
פריערדיקע סטאנציע   MBTA   פאלגנדע סטאנציע
מוסטער:MBTA ליניעס
סוף-סטאנציעמוסטער:MBTA ליניעס
מוסטער:MBTA ליניעס
מוסטער:MBTA ליניעס

אינעם פֿאלגנדן ביישפיל, גענומען פונעם אקטאן שטאט אונטערגרונט סטאנציע ארטיקל, איז דער צווייג מוסטער (מוסטער:LUL ליניעס/צווייגן) דעפֿינירט, וואס דערמעגלעכט צווייג פארבינדן. דערצו, דורך דעם צווייג פאראמעטער, ווערן גענערירט די רעכטע און לינקע סוף־סטאנציעס. אין טייל פעלער, קען מען ניצן א type פאראמעטער צולייגן צום צווייג פאראמעטער. ווען נייטיק, קען מען ניצן א notemid= פאראמעטער במקום א צווייג פאראמעטער.

{{ס-אנהייב}}
{{ס-באן|טיטל=LUL}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LUL|ליניע=דיסטריקט|פאלגנד=אילינג קאמאן|פריערדיק=טשיסיק פארק|type2=Ealing Broadway|type=One}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LUL|ליניע=פיקאדילי|type2=Uxbridge|{{ר}}|notemid=[[פיקאדילי ליניע#אקסברידזש צווייג|אַקסברידזש צווייג]]]|פאלגנד=אילינג קאמאן|פריערדיק=טורנהאם גרין|note=נאר פרימארגן און שפעט ביינאכט|rowsmid=2|rows2=2}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LUL|ליניע=פיקאדילי|type2 =Uxbridge|פאלגנד=אילינג קאמאן|פריערדיק=האמערסמיט|hidemid=yes|hide2=yes}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LUL|ליניע=פיקאדילי|צווייג=היטרוי|פאלגנד=דרום אילינג|פריערדיק=טורנהאם גרין|note=נאר פרימארגן און שפעט ביינאכט|rowsmid=2|rows2=2}}
{{ס-ליניע|סיסטעם=LUL|ליניע=פיקאדילי|צווייג=היטרוי|פאלגנד=דרום אילינג|פריערדיק=האמערסמיט|hidemid=yes|hide2=yes}}
{{סוף}}

שאפֿט:

פריערדיקע סטאנציע   לאנדאנער אונטערגרונט   פאלגנדע סטאנציע
דיסטריקט ליניע
נאר פרימארגן און שפעט ביינאכט
פיקאדילי ליניע
נאר פרימארגן און שפעט ביינאכט
פיקאדילי ליניע

סטילן רעדאַקטירן

[[מוסטער:{{{SYSTEM}}} style]] (מוסטער:Amtrak style)

דער סטיל מוסטער allows the modification, at a system level, of display parameters for inter-related templates, כולל מוסטער:אינפאקעסטל באן סטאנציע.

Parameter Description Notes
lang Which version of English to output display in. Specify GB for British; the default is US. If GB is specified, the boxes will say "towards" (station). If US is specified, the boxes will say "toward" (station). Optional; ס-ליניע only
name_format Formatting for the {{{name}}} parameter itself Optional; Infobox Station only
showterm A "No" value suppresses the display of termini information Optional; ס-ליניע only
stop_noun Type of stop (e.g. station, tram stop); default is "station" Optional; ס-באן only
thcolor Font color for table headings Optional; Infobox Station only
thbgcolor Background color for table headings Optional; Infobox Station only
title_nowrap If "yes", will apply the nowrap style to ס-באן headings. Not recommended for use within Infobox Station Optional; ס-באן only

TemplateData רעדאַקטירן

מוסטער:TemplateDataHeader

ס-ליניע איז א ספעציאליזירטער נאכאנאנד קעסטל מוסטער that links railway station articles

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
סיסטעםסיסטעם

די סיסטעם צו וואס די ליניע געהערט

שנורלגעפאדערט
ליניעליניע

דער נאמען פון דער ליניע

שנורלגעפאדערט
פריערדיקפריערדיק

נאמען פון דער פריערדיקער סטאנציע, should correspond to a specific template name

שנורלגעפאדערט
פאלגנדפאלגנד

נאמען פון דער פאלגנדער סטאנציע, should correspond to a specific template name

שנורלגעפאדערט
typetype

The left-hand line branch

שנורלברירהדיק
type2type2

The right-hand line branch

שנורלברירהדיק
notenote

Information about the left-hand line branch

שנורלברירהדיק
notemidnotemid

Information about the station itself

שנורלברירהדיק
note2note2

Information about the right-hand line branch

שנורלברירהדיק
oneway1oneway1

Indicates that trains do not operate towards the Previous station

שנורלברירהדיק
oneway2oneway2

Indicates that trains do not operate towards the Next station

שנורלברירהדיק
through1through1

Allows, instead of a previous station, service passing to another line on the system.

שנורלברירהדיק
through2through2

Allows, instead of a next station, service passing to another line on the system.

שנורלברירהדיק
state1state1

Allows the passing of an additional station parameter. Useful for disambiguation.

שנורלברירהדיק
state2state2

Allows the passing of an additional station parameter. Useful for disambiguation.

שנורלברירהדיק
branchbranch

Can be used to describe a subset of a line.

שנורלברירהדיק
transfertransfer

Used to show lines available by direct transfer at an adjoining station.

שנורלברירהדיק
round1round1

If set displays 'Reverses direction' in left cell

שנורלברירהדיק
round2round2

If set displays 'Reverses direction' in right cell

שנורלברירהדיק
circularcircular

If set hides 'toward' of both sides

שנורלברירהדיק
circular1circular1

If set hides 'toward' of left cell only

שנורלברירהדיק
circular2circular2

If set hides 'toward' of right cell only

שנורלברירהדיק
rows1rows1

Number of rows for left hand column

שנורלברירהדיק
rowsmidrowsmid

Number of rows for center hand column

שנורלברירהדיק
rows2rows2

Number of rows for right hand column

שנורלברירהדיק
hide1hide1

Hides the previous station, used when a previous row has 'rows1' set

שנורלברירהדיק
hidemidhidemid

Hides this station, used when a previous row has 'rowsmid' set

שנורלברירהדיק
hide2hide2

Hides the next station, used when a previous row has 'rows2' set

שנורלברירהדיק

See also רעדאַקטירן