א מויז (מערצאל: מײַז) איז א מין נאגער, א באשעפעניש וואס לויפט ארום אין די פלעצער וואו עס איז דא שמוץ.

Мышь 2.jpg

זיי האבן נישט קיין ביינער דערפאר קענען זיי זיך דורכריקן די קלענסטע לעכער.

מײַז זענען נאגערס אזוי ווי וועווערקעס, שטשורעס און ביבערס. מײַז עסן ווילדגראז, זוימען, יאגדעס און נאך.