לאנדשאפט איז כולל אלץ וואס מען קען זען אויף א שטח פון לאנד. דאס שפארט אײַן פֿיזישע ערדפארמען, לעבעדיגע עלעמענטן ווי געוויקסן, בהמות און חיות, אבסטראקטע עלעמענטן ווי באלײַכטונג און וועטער, און געמאכטע עלעמענטן ווי געביידעס.

לאנדשאפט


עטימאלאגיע רעדאַקטירן

דאס ווארט לאנדשאפט שטאמט פון האלענדיש landschap, וואס די קינסטלערס האבן געניצט וועגן א מאלערײַ וואס ווײַזט א שטח פון לאנד.