מאַרקאָ פּאָלאָ (1254 - 8טן יאנואר 1324) איז געווען א ווענעדיגער סוחר און אויספארשער. ער איז געווען פון די ערשטע אייראפעישע אויסצופארשן מזרח אזיע.

מארקא פאלא

ער איז געפארן אויף א רייזע פון 25 יאר מיט זיין פאטער און פעטער ווערנט דער מאנגאלישער דינאסטיע. אין כינע האט ער באזוכט דעם מאנגאלישן הערשער קובליי כאן.