א מאָטאָציקל אדער מאָטאָרציקל איז א צוויי אדער דריי־ראָדיקער מאָטאָר פֿאָרמיטל וואס ווערט באענוצט צו פירן איין צו צוויי פּאַסאַזשירן.

א האָנדאַ מאָטאָציקל