א מאטאר איז עפעס וואס פראדוצירט אן עפעקט געווענליך ענערגיע פון א געוויסער אריינגעבונג דערין. און דערנאך נוצט דאס די ענערגיע דאס איינצוטוישן אויף באוועגונג.

א מערצעדעס V6 ענזשין...

אינזשינירן געבן זיך אפ מיט ענזשינס.

פיר שטראך מאשין