לאורע שטיין (ענגליש: Laura Stein) איז א זינגערין, גיטאריסט און אויפגייענדע סטאַר אין די רעפארמער חזנישע וועלט.

זי דינט איצט אלס תפלה און מוזיק עקספּערט, אינטערן און שטעלפארטרעטער חזן'טע אין צענטראל סינאגאג.

שטימערעדאַקטירן

זי האט היפש א ברייטע און בייגעוודיגע שטימע וואס קען גיין גאנץ הויעך.

מעו דערקענט אז זי האט אסאך כוחות אריינגעלייגט עס צו בויען און ס'איז זייער געשמאק צו הערן.


לינקעןרעדאַקטירן