געשעענישן רעדאַקטירן

  • - סנחריב מלך פון אשור איז געמארדעט דורך זיינע צוויי זין, אַדְרַמֶּלֶךְ און שַׂרְאֶצֶר.


יארצייטן רעדאַקטירן

 
דער רמב"ם