היום אחד עשר יום שהם שבוע אחד וארבעה ימים לעומר.

יארצייטןרעדאַקטירן