די חרדישע וועלט איז א צייטונג וואס דאקומענטירט די חרדישע געשענישען מייסטענס אינערהאלב די חסידות'ער וואס רעדן אידיש, אבער איבערהויפט אין די סאטמאר קרייז, וואס דער איד שרייבט נאר די צד פון די זאליס און דער בלאט די צד פון די ארונים, פילט ער אן ביידע טענות פון ביידע צדדים וואס זיי ווילן אייך פארשטיקן פון וויסן.

איר ארויסגעבער איז א חב"דסקער חסיד ר' חיים שאולזאהן.

ער איז א שטיקל חסיד פון סאטמאר רבי ר' זלמן לייב טייטלבוים שליט"א, ווען עס קומט אים אויס גוט צו האקען אויף זיין ברודער סאטמאר רבי ר' אהרן טייטלבוים שליט"א, אבער ביי אנדערע זאכן ווי למשל ביים עירוב פרשה איז ער געפערליך קעגן אים.

ייִדיש־שפּראַכיקע צײַטונגען
פֿאַרגאַנגענע צײַטונגען דער יודישע וועקער דער פריינד דער פאקל דער קאנטשיק דאס יודישע ווארט יידישע שטימע הײַנט אונזער טריבונע דאס יודישע טאגבלאט טאג שריפט
1905-1907 1903-1908 1929-1931 1931-1933 1931-1933
הײַנטיקע צײַטונגען פֿאָרװערטס לעבנס פֿראַגן דער אלגעמיינער זשורנאל
זײַט 1897 זײַט 1951
חרדישע צײַטונגען דער איד דער בלאט די צייטונג די חרדישע וועלט אידישע טריבונע
זײַט 2000 זײַט 1962