ישעיה יואל אונגאר

ר' ישעיה יואל אונגאר (נפ' תשע"ד) איז געווען דער העכסטער גבאי אינעם סקווערער הויף,

ר' ישעיה איז געווען א זון פונעם קאפאווארער רב הי"ד, און א ברודער פונעם סקווערער דיין , ר' זלמן אונגאר.

ער איז נפטר געווארן אינעם יאר תשע"ד, נאך זעכציג יאר משמש זיין בנאמנות אינעם סקווערער הויף, און האבנדיג א ריזן טייל אין איר אויפבוי און בלי, אין די לויף פון יארן.

זיין איידים איז רבי יוסף ישראל אייזנבערגער, דער היינטיגער דומ"ץ פון שיכון סקווירא, .