יידישע יארן ב'ת' - ב'תצ"ט


יידישע יארן ב'ת' (2400) - ב'תצ"ט (2499) האבן אנגעהויבן אין יאר 1362 פאר דער ציווילער רעכענונג און האבן געקאנטשעט אין יאר 1262 פאר דער ציווילער רעכענונג לויטן יוליאנישן קאלענדאר.