ר' יודל שיין איז א פריוואטער מענטש, וואס וואוינט אין לייקוואד און איז טעטיג אין כשרות ענינים.

ער האט געפירט אן אנגייענדע מערכה אויפקלערן די וועלט איבער די כשרות פראבלעמען פון פלייש פון רובאשקין.

ער זאגט אז דער קאשוי רב האט געזאגט אז ער איז אן איש אמת וואס נעמט נישט קיין שוחד.

רובאשקין ענטפערט אז ער איז פון די מלאכים מיט א שרעקליכע שנאה צו חב"ד און אז ער האט געוואלט מאכן עקסטארשן אויף זיי פארלאנגענדיג שווערע פראצענטן זיי אריינצוברענגען אין לייקוואד וואס זיי האבן צוריק געוויזן זינט דעמאלטס ליידן זיי זיך אן פון אים.

ער האקט אויף די פאלגענדע הכשרים אז מען טאר זיך נישט פארלאזן אויף זיי:

וועבלינק רעדאַקטירן