י' סיון איז דער צענטער טאג פונעם דריטן חודש.

יארצייטןרעדאַקטירן