דער זיבעצנטער טאג פונעם ניינטן חודש.

געשעענישן

רעדאַקטירן

יארצייטן

רעדאַקטירן