טעלעמארקעטינג איז דירעקט פארקויפן אייער פראדוקט אויף דעם טעלעפאן פאר קונדן.