א טאמבאַנק איז א האריזאנטאלער ארבעטס־אייבערפלאך אין א קיך אדער באדצימער אדער נארוועלכער ארבעטצימער. אפטמאל געפינען זיך שענקלעך אונטערן טאמבאנק. די הייך פונעם אייבערפלאך ווערט געשטעלט כדי עס זאל זיין באקוועם צו ארבעטן דערויף.

א טאמבאַנק קען אויך זיין אן אייבערפלאך צווישן די ארבעטער וואס באדינען דעם עולם און דעם פובליק.

קיך טאמבענקרעדאַקטירן

אין מערבדיקע לענדער איז גאנץ פארשפרייט אז די קיך באשטייט פון פארשידענע שענקלעך און טאמבענק אין וואס דער אויוון, פרידזשידער און נאך מאשינען ווערן איינגעשטעלט. אין אמעריקע טוט מען מאכן דעם קיך טאמבאנק מיט א טיף פון 65 צ"מ, און אין אייראפע און ישראל 60 צ"מ. די הייך איז געוויינלעך 90 צ"מ.

מאטריאלןרעדאַקטירן

טאמבענק ווערן געמאכט פון א ברייטע רייע מאטריאלן: