חץ פארטיי (ראשי תיבות חילונית ציונית) איז געוועזן א פרייע פאליטישע פארטיי אין דער ישראלדיקער כנסת ביז יאר 2006, זי איז אויפגעשטעלט געווארן נאך וואס שינוי פארטיי האט זיך צוטיילט אויף צווייען, און דער חבר כנסת טאמי לאפיד האט אפגעזאגט פון זיך מיט-טיילן מער אין דער כנסת. אבער ביי די כנסת וואלן 2006 איז זי נישט אריבער דעם שוועל און נישט אריין אין דער כנסת.

אירע צוועקן

רעדאַקטירן
 • חץ פארטיי אלט אז יעדער בירגער דארף באדינען אין צה"למיליטער און שטעלט זיך קעגן דעם חוק טל.

איר פירער איז געוועזן אברהם פורז.

די אנגעגעבענע אין די כנסת וואלן 2006

רעדאַקטירן
 1. אברהם פורז
 2. רוני בריזון
 3. אילן שלגי
 4. מלי פולישוק-בלוך
 5. ויקטור בריילובסקי
 6. אתי לבני
 7. אראלה גולן
 8. רונית ארנפרוינד
 9. אירית נשיא
 10. איגור גלידר