יוסף ״טאמי״ לאפיד (1931 - 1טן יוני, 2008) איז אַ ישראלדיקער זשורנאליסט וואס איז געווען דער פירער פון דער שינוי פאליטישע פארטיי.

טאמי לאפיד

אום יאנואר 2006 האט ער זיך רעזיגנירט פון דער פארטיי.