חיים לאסקאוו (1919 - 8טן דעצעמבער 1982) איז געווען א הויכראנגיקער גענעראל אין צה"ל און דער פינפטער שעף פון גענעראל שטאב, אויך האט ער געדינט אלס אפיציר, אין דער בריטישער ארמיי, ביי דער צווייטער וועלט מלחמה.

לעבנסגעשיכטערעדאַקטירן

געבוירן צו אן ארעמער משפחה פון באריסאוו, בעלארוסיע. זיין טאטע האט געפירט א האלץ פאבריק אין רוסלאנד וואס, נאך דער קאמוניסטישער רעוואלוציע, האט ער פארלוירן זיין פארמעגן, און געקומען קיין ארץ ישראל. זיי האבן געוווינט אין חיפה, און חיימס טאטע איז געווארן א בעל עגלה, ער האט געטראפן זיין טויט, ווען די וואגן האט זיך איבערגעדרייט.

חיים האט געלערנט אין א פרעסטיזשפולער גימנאזיע אין חיפה, און פון קינדווייז אן געארבעט אין פארשידענע פלעצער. אלס יוגנטליכער האט ער זיך אנגעשלאסן אין הגנה, און האט געדינט ווי א "לויפער" פאר יעקב דורי, ער איז געשטיגן אין ראנג, און אנגעפירט מיט אנדערע אקטיוויטעטן אין די הגנה.

ווען די צווייטע וועלט מלחמה האט אויסגעבראכן, האט לאסקאוו זיך אנגעשלאסן אין דער בריטישער ארמיי, ער האט געדינט אין פארשידענע ערטער, ער איז געווען א קאמאנדיר פון א קאמפאניע (מיליטעריש) פון די יידישע בריגאדע, אין די ראנג פון א מאיאר. נאך די מלחמה איז לאסקאוו פארבליבן אין אייראפע, ווי ער האט געהאלפן אין די אומלעגאלע עליה, און אין נקמה אקטיוויטעטן.

אין 1947 שוין זייענדיג צוריק אין ארץ ישראל, האט ער זיך אפגעגעבן מיט רעארגאניזירן די הגנה. ווען די מלחמת השחרור האט אויסגעבראכן, האט ער אנגעפירט מיט טרענירונגען, און קאמאנדירט אויף די ערשטע אפיצירן קורס פון צה"ל, די קורס וועלכע איז ארויס צו די שלאכטפעלד איז געווען די 79סטע באטאליאן.

דורכאויס די מלחמה, האט לאסקאוו טיילגענומעמן אין פארשידענע קאמפן, אלס קאמאנדיר פון די ערשטע געפאנצערטע באטאליאן, האט זיין באטאליאן אטאקירט לאטראן, ווי זיי האבן געליטן א דורכפאל, די שטאט נצרת האט זיך אונטערגעגעבן פאר אים.

נאך די מלחמה האט ער געדינט אין פארשידענע פאזיציעס אין ארמיי, ער איז געווען קאמאנדיר פון די לופט קרעפטן, טראצדעם וואס ער איז קיין פילאט קיינמאל נישט געווען, אויך אלס קאמאנדיר פון די געפאנצערטע דיוויזיעס. און תיכף נאך דער סיני מלחמה געווארן קאמאנדיר פון דרום פראנט, נאכדעם וואס דער פריערדיגער קאמאנדיר איז אומגעקומען אין אן עראפלאן עקסידענט.

אין יאנואר 1958, איז לאסקאוו געווארן שעף פון גענעראל שטאב, איבערנעמענדיק פון משה דיין. אין 1960 האט לאסקאוו רעזיגנירט, נאכן האבן אסאך מיינונגס פארשידנהייטן, מיטן דעמאלסטדיקן וויצע זיכערהייטס מיניסטער שמעון פערעס.

נאכן פארלאזן די ארמיי, איז ער געווארן לייטער פון די פארט געזעלשאפט, אין זיין צייט איז געבויט געווארן די אשדוד פארט.

ער איז געשטארבן, דעם 8טן דעצעמבער 1982. אין זיין אנדענק ווערט גערופן די באזע פון אפיצירן קורס.