שעף פון גענעראל שטאב פון צה"ל רעדאַקטירן

דער איצטיקער שעף פון גענעראל שטאב פון ישראל איז הרצי הלוי.

ער איז דער 21סטער שעף פון מדינת ישראל, פון זינט דער גרינדונג פון די ישראל זיכערהייטס ארמיי,

ליסטע פון שעפן פון גענעראל שטאב פון צה"ל רעדאַקטירן

 1. יעקב דורי (1948–49)
 2. יגאל ידין (1949–52)
 3. מרדכי מקלף (1952–53)
 4. משה דיין (1953–58)
 5. חיים לאסקאוו (1958–61)
 6. צבי צור (1961–64)
 7. יצחק ראבין (1964–68)
 8. חיים בר-לב (1968–72)
 9. דוד אלעזר (1972–74)
 10. מרדכי גור (1974–78)
 11. רפאל איתן (1978–83)
 12. משה לוי (1983–87)
 13. דן שומרון (1987–91)
 14. אהוד ברק (1991–95)
 15. אמנון ליפקין-שחק (1995–1998)
 16. שאול מופז (1998–2002)
 17. משה יעלון (2002–2005)
 18. דן חלוץ (2005–2007)
 19. גבי אשכנזי (2007–2011) — אין זיין צייט: ווארעמער ווינטער אפעראציע, געגאסענע בליי אפעראציע
 20. בעני גאנץ (2011–2014) — אין זיין צייט: עמוד ענן אפעראציע
 21. גדי אייזנקאט (2015–2019)
 22. אביב כוכבי (2019-2023)
 23. הערצי הלוי (2023-)