א קאמפאַניע (אדער ראטערוסיש: рота) איז א מיליטערישע איינהייט פון 75-200 זעלנער. איר קאמאנדיר הייסט געוויינלעך א קאפיטאן.

מערסטע קאמפאניעס זענען צוזאמענגעשטעלט פון 3-5 פלאָטאָנען. עטלעכע קאמפאניעס צוזאמען שאפן א פאלק.