האמעראס (אלט גריכיש: Όμηρος) איז דער נאמען פונעם גרעסטן דיכטער פון אלט גריכנלאנד, וואס ווערט פאררעכנט דער פארפאסער פון די עפישע פאעסיעס איליאדע און אדיסעע. זיי זענען די עלטסטע ווערק פון גריכישער ליטעראטור וואס עקזיסטירט היינט. די פאעסיעס האט מען געשריבן אומגעפער נאכן יאר 800 פאר דער ציווילער רעכענונג.

Homer (William Bouguereau, 1874)

די גריכישע לעגענדע פארציילט אז האמעראס איז געווען בלינד.