די אדיסעע איז דאס צווייטע בוך פון די עפישע פאעזיעס געשריבן דורך דעם גריכישן דיכטער האמעראס, די ערשטע עפישע פאעזיע איז די איליאדע.

John William Waterhouse - Ulysses and the Sirens (1891).jpg

דאס בוך דערציילט וועגן דער טרויער מלחמה, און בפרט וועגן דעם גריכישן גיבור אדיסעאוס.