האולוויט (פון ענגליש האול - גאנץ וויט - ווייץ) איז די סארט ברויט, מצה אדער חלה וואס די מעל דערפון איז ספעציעל געלאזט מיט די ברוינע שטיקלעך שאלאכטס פון דעם ווייץ וואס ווערט גערופן קלייען.

Whole grain bread.jpg

עס מער געזונט ווי דאס געווענליכע ווייסע ברויט ווייל עס אנטהאלט אסאך פיברע וואס איז אויך גוט פאר ארויסגיין.