דעלטע (אות)

גריכישער בוכשטאב
דער ארטיקל דיסקוטירט אן אות אינעם גריכישן אלפאבעט. טאמער זוכט איר אן אנדער באדייטונג, זעט דעלטע (באדייטן).

דעלטע אדער דעלטא - (א גרויסער אות Δ, א קליינער אות - δ; גריכיש: Δέλτα) איז דער פערטער אות אין דעם גריכישן אלפאבעט. אין היינטיגע גריכיש ווערט דער אויס ארויסגעזאגט ווי th (אזויווי עס ווערט געזאגט אין דעם ענגליש this), אבער אין אלטן גריכיש איז דאס ארויסגעזאגט געווארן ווי א געהעריגן ד. אין גריכישער ליטעראטור צייכענט דער אות אן דעם נומער 4.

ער שטאמט פון דעם דלת אין כתב עברי Daleth. דער לאטיינישער בוכשטאב D און דער צירילישער בוכשטאב Д קומען פון דעלטע.

דער באנוץ פון דעם גרויסן אות Δרעדאַקטירן

דער אייבערשטער פֿאל פון דעלטע Δ קען ווערן באנוצט פאר:

 
 
 

דער באנוץ םון דעם קליינעם אות δרעדאַקטירן

דער אונטערשטער פֿאל פון דעלטע δ קען ווערן באנוצט פאר: