דזשאן פאלקינגהארן

ענגלישער פיזיקער און טעאלאג

דזשאן טשארלטאן פאלקינגהארן KBE FRS (געב׳ דעם 16טן אקטאבער 1930) איז אן ענגלישער טעארעטישער פיזיקער,  טעאלאג, שרייבער און אנגליקאנישער גלח. א פראמינענטער און פירנדער שטימע אויפקלערן די פארהעלטעניש צווישן וויסנשאפט און רעליגיע, ער איז געווען פראפעסאר פון מאטעמאטישער פיזיק ביים אוניווערסיטעט פון קעמברידזש פון 1968 ביז 1979, ווען ער האט רעזיגנירט זיין בענקל צו שטודירן ווערן א גלח, וואס ער איז געווארן אין  1982. ער האט געדינט אלס פרעזידענט פון קווינס קאלעדזש, קעמברידזש פון 1988 ביז 1996.