מאַטעמאַטישע פֿיזיק באדייט די אנטוויקלונג און באניץ פון מאטעמאטישע מעטאדן וואס מען קען זיין אנווענדן צו פראבלעמען אין פיזיק. דער Journal of Mathematical Physics (זשורנאל פון מאטעמאטישע פיזיק) דעפינירט דאס פעלד ווי "די אנווענדונג פון מאטעמאטיק צו פראבלעמען אין פיזיק און די אנטוויקלונג פון מאטעמאטישע מעטאדן פאסיק פאר אזעלכע אנווענדונגען און פאר דער פֿארמולאציע פון פיזישע טעאריעס".[1] זי איז א צווייג פון אנגעווענדעטע מאטעמאטיק, וואס באהאנדלט פיזישע פראבלעמען.

עס זענען פאראן עטלעכע באזונדערע צווייגן פון מאטעמאטישער פיזיק; זיי שטימען מער ווייניקער מיט געוויסע היסטארישע תקופות.

קלאסישע מעכאניק

רעדאַקטירן

טיילווייזע דיפערענציאלע גלייכונגען

רעדאַקטירן

קוואנטן-טעאריע

רעדאַקטירן

רעלאטיוויטעט

רעדאַקטירן

סטאטיסטישע מעכאניק

רעדאַקטירן

רעפערענצן

רעדאַקטירן
  1. דעפיניציע פון דעם Journal of Mathematical Physics. Archived copy. ארכיווט פון דעם אריגינאל דעם 2006-10-03. דערגרייכט דעם 2006-10-03.