דער גר צדק פון ווילנא, אברהם בן אברהם, איז געווען א זון פונעם גראף פאטאצקי אין פוילין, און ער איז אנטלאפן קיין ווילנא און זיך מגייר געווען דארט.

און שפעטער ווען זיין טאטע איז געוואויר געווארן דערפון, און אים געשיקט ברענגען, און ער האט נישט געוואלט אויפגעבן זיין יודישקייט, האט מען אים ברוטאל הינגעריכטעט און פארברענט אויף קידוש השם, אום יו"ט שבועות ה'תק"ט, אין צענטער פון דער שטאט ווילנא, און זיין אש איז געברענגט געווארן דארט לקבורה.

שפעטער איז ארויסגעוואקסן א בוים מיט'ן געשטאלט פון א מענטש, אויף זיין ציון.