וועב גאָלד(#FFD700)

גאָלד איז אַ געל-אָראַנזש קאָליר, וואס רעפרעזענטירט דעם קאָליר פון גאָלד.

אין נאטוררעדאַקטירן

דער גאָלדפיש איז אַ פרישוואסער פיש וואס אסאך מענטשן האלטן אין שטוב.

מעטאַלישער גאָלד(#D4AF37)