א פּראָווינץ איז אן אפטיילונג פון א לאנד רוב לענדער פון די וועלט צעטיילן זייער טעריטאריע אין פראווינצן און דערנאך צו שטעט.