בעקיטשע

חסידישער מלבוש פאר שבת און יום-טוב

א בעקישע איז א בכבוד'יגער אויבערראק, וואס חסידים טראגן היינט צוטאגס אום שבת און אום יום טוב, און אויך ביי שמחות.

ריכטיג הייסט עס א בעקישע, אדער קאפאטע. ס'דא וואס רופן עס קאפטען, און עס שטאמט פון אן אמאליגער פוילישער אריסטאקראטישע טראגע.

אנדערש ווי א געווענליכע רעקל, זענען די טאשן מער צום רוקן - ביי די זייטן, און די עפענונג איז ווערטיקאל, און היבש טיף.

סארטן רעדאַקטירן

עס זענען פארהאן דערפון עטליכע סארטן בעקישעס.

  • א זיידענע בעקישע, וואס איז אין שווארצן קאליר. דאס איז גלאט און גליטשיק, אן קיין 'דעזיינס'. [היינט קויפט מען געווענליך נישט די עכט זיידענע סארט, נאר פון פאליעסטער].
  • א געבלומטע בעקישע, וואס איז געווענליך לייכטער - א שטייגער ווי א כאלעטל. און מ'רופט עס א טיש-בעקיטשע, ווייל מ'נוצט עס געווענליך ביים עסן. דאס קומט מיט פארשידענע סטיל און מוסטערן, און צומאל מיט א ספעציעלע גארטל - פונעם זעלבן שטאף - ארויפגענייעט.
  • סטראקעס בעקישע, דאס איז געאייגענט פאר רבישע פאמיליעס. עס איז געווענליך בלויז שווארץ, און דאס איז פארמאכט ביים הארץ ביז'ן האלדז, און ביים זוים פונעם האלדז ארום - ביז אראפ, אויך ביי די הענט זוימען - איז באדעקט מיט 'סאמעט'. און ס'ווערט נישט פארמאכט מיט קנעפלעך, נאר מיט קליינע העקעלעך.