בעלגישע מאנארכיע

וויקימעדיע ליסטע

די בעלגישע מאנארכיע איז א קאנסטיטוציאנעלע מאנארכיע אויפגעשטעלט דעם 22סטן נאוועמבער, 1930. נאכדעם וואס בעלגיע איז געווארן זעלבשטענדיק, האט מען אויפגענומען פרינץ לעאפאלד דער ערשטער פאר די קעניג קעניג. די מאנארכיע גייט בירושה, און דער היינטיגער מלך איז אלבערט דער צווייטער. זיין אפיציעלער טיטל איז מלך פון די בעלגיער (האלענדיש: Koning der Belgen ,פראַנצויזיש: Roi des Belges, דײַטש: König der Belgier).

קעניגלעכער הערב פון בעלגיע

אין בעלגיע, ווערט דער יורש נישט קיין מלך ביז ער שווערט די שבועה פון דער קאנסטיטוציע אין די דריי אפיציעלע שפראכן פון בעלגיע: פֿלעמיש, פראנצויזיש און דייטש.

די מלכים אין בעלגיע זענען:


קעניגן פון בעלגיע

לעאפאלד דער ערשטער לעאפאלד דער צווייטער אלבערט דער ערשטער לעאפאלד דער דריטער באדעוויין אלבערט דער צווייטער פיליפ
1865 - 1831 1909 - 1865 1934 - 1909 1950 - 1934 1993 - 1950 1993 - 2013 2013 -