בי ענד עיטש פאטא ווידעא

בי ענד עיטש פאטא ווידעא (ענגליש: B&H Photo Video) איז א גרויסע פאטאגראפיע געשעפט און מאנהעטן ניו יארק.

זייער לאגא.

דאס געשעפעט פארקויפט כלערליי פראדוקטן און צוגעהערן וואס האבן א שייכות צו בילדער און ווידעא.

דאס געשעפט איז א שטארק באקאנט געשעפט צווישן די חרדישע פרומע אידן און ניו יארק צוליב וואס די אייגענטימער זענען פרומע חסידישע אידן, און זיי באשעפטיגן הודערטער פרומע אידן און זייער געשעפטן.

דער אייגענטומער איז ר' הערשל שרייבער

דער אנפירער איז דער איש החסד ר' משה שמואל גאלדשטיין.

זיי האבן דריי פילאליען 2 אין מאנהאטן פאר די סטאר און די אפיסעס. און דער וועירהאוז איז אין ברוקלין נעיווי יארד אין וויליאמסבורג

עס ווערט דארטן געשאצט חרדישע ארבייטער איבער 500 אין צאל.

ר' הערשל איז באוואוסט מיט זיין לב טוב ער פלעגט דירעקט קעיר נעמען פון זיינע ארבייטער ער האט קיינמאל נישט געלאזט ארויסווארפן קיין ארבייטער אויב איז מען אים געקומען זאגן אז אן ארבייטער טויג נישט האט ער געזוכט אן ארבייט פאר אים וואס ער טויגט יא.

היינט צוטאגס האט שוין ר' הערשל גארנישט מיט זיינע ארבייטער אנשטאט דעם איז ר' מנשה האראוויטץ וואס גיט זיך אפ מיט די ארבייטער.

די געשעפט האט פארמאגט די ווערהויז אין די נעווי יארד פון ווי די ארדערס זענען ארויסגעשיקט געווארן דארט פלעגן ארבייטן זייער אסאך חרדישע אידן, לעצטענס האט ער געמופט קיין נו זשערסי רוב אידישע ארבייטער פון די נעווי יארד זענען ארויס.