באניצער שפראך קעסטלעך
it Questo utente è un

madrelingua italiano.

yi-0 ‫דער באַניצער רעדט נישט און פאַרשטייט נישט קיין יידיש.‬